Miljoen Stemme Vir Steve

MSVS

BOERE EN BIKERS GEAR

15 – 16 December 2015

Voorbegin Wildboerdery & Lodge, Bothaville

Discount on early bird orders – First 1000 or Closing date: 31 October 2015


Please complete the general part of the registration form (personal details) and then choose the option you would like.

An invoice will be send to you within 24 hours. Please pay the invoice and send your proof of payment to the e-mail address on the invoice.

An automatic R10 will be added to all choices as a contribution to the Purple Bag Project which provides food parcels to poor white families.

Vul asb die algemene deel van die registrasievorm in  (persoonlike inligting) en kies dan die opsie wat jy wil hê.

'n Faktuur sal dan binne 24 uur aan jou gestuur word. Betaal asb en stuur die bewys van betaling na die epos adres op die faktuur.

By elke opsie word R10 automaties bygevoeg as 'n bydra aan die Pers Sak Projek wat kospakkies aan arm wit families verskaf.

Please remember to book your accommodation to prevent disappointment.