Miljoen Stemme Vir Steve

MSVS

ACCOMMODATION

15 – 16 December 2015

Voorbegin Wildboerdery & Lodge, Bothaville


Please complete all the fields. An invoice will be send to you for payment. For more information about accommodation please contact Natashia: info@voorbeginlodge.co.za or (018) 473 0668


Voltooi asseblief die vorm hieronder. 'n Faktuur sal aan jou gestuur word vir betaling. Vir meer inligting in verband met akkomodasie kontak Natashia by: info@voorbeginlodge.co.za of (018) 473 0668


Please remember to pre-order your Boere and Bikers gear to prevent disappointment.